Serviceavtal

Wizolutions serviceavtal ger er regelbundna besök där vi bland annat kontrollerar backuprutiner samt att system och programvaror är rätt konfigurerade och uppdaterade. Med sådan förebyggande service undviks onödiga driftstopp och problem förhindras redan innan de orsakar skada.

Maskinvara, program och alla åtgärder dokumenteras fort-löpande genom upprättande av systembeskrivning, IP-plan, rutiner för backuphantering och rapporter på utfört arbete. Ett väl dokumenterat system betyder säkerhet och kontinuitet för våra kunder.

Serviceavtal kan tecknas med servicebesök kvartalvis, månadsvis eller veckovis. Inställelsetid på en, fyra eller åtta timmar. Vi anpassar omfattningen efter era behov.

 

pdficon_large Ladda hem produktblad (397KB .pdf)