Företaget

Komplett IT-leverantör med certifierad kompetens

Vi är en komplett IT-leverantör och arbetar med mindre såväl som större företag som vill ha en genomtänkt IT-strategi och moderna säkerhetslösningar. Våra kunder är företag som väljer att använda sig enbart av extern IT-service såväl som kunder med mycket stor egen IT-kompetens vars interna IT-tekniker tar hjälp av oss. Vi är certifierade i en mängd olika system och har bland annat certifieringar som CNA, PSE, MCP+I samt Microsoft Certified Systems Engineer.

Dokumentation ger trygga kunder

Vi värdesätter att dokumentera vårt arbete för att erbjuda kunden säkerhet och kontinuitet – en självklarhet för oss då vi arbetar med IT-säkerhet. Efter genomfört arbete erhåller kunden en utförlig dokumentation över vad som åtgärdats.